Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon

11 Kasım 2020

 

     Ekin biçip gürzünü sırtında taşıyan kadın. ‘Savaşçı kadın’ veya ‘tek memeli savaşçı kadın’ gibi aktarmalar Antik Yunan efsanelerine dayanmaktadır. Bu nedenle Eski Yunanca Amazónes (=Amazonlar, tek göğüslü savaşçı kavimler) sözü kullanılmış. Aynı söz Latince Amāzōn (=Amazon, savaşçı kadın) kelimesiyle devam ederek Batı Dillerinde yer etmiştir. Fransızca amazone (=binici kadın) kelimesi benzer şekilleriyle de olsa diğer Batı Dillerinde de kullanılıyor. Oysa, Amazon adının farklı karşılıkta ifade edildiği görüşündeyim. Eski Yunanca àmáo (=biçmek, hasat yapmak, tırpanlamak) ve zóni (=kuşak, kemer, bağ) sözlerine istinaden Amazon adı kullanılmış olmalıdır. Tipik Karadeniz kadını, ekin veya odunları bir kuşakla bağlayıp gürz haline getirerek onu sırtında taşıyandır. O nedenle, Karadeniz kadını savaşçılığıyla değil ekinci veya üreticiliğiyle bilinmektedir. Karadeniz kadını görsellerine bakıldığında bu yöndeki görüntülerle karşılaşılır. V. yüzyıla değin Karadeniz’e Amazon denizi de deniliyordu. Amazon adı, Kürtçe amo (=amca) ve jın (=kadın) sözcüklerine dayanılarak oluşan amojın (=amca hanımı, yenge) sözüyle de ilişkilendirilemez. Eski Yunanlılar Kuzey Afrika’nın da Amazonlar ülkesi olduğunu savunmuşlardır.