Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambar

14 Ocak 2021

     Hububat, yiyecek veya eşya saklanan yer. Farsça anbar (=tüccarların hububat veya eşyalarını muhafaza ettikleri yer) sözünden Türkçeye geçmiştir. Farsça anbar,  Farsça enbāšten yükleminin farklı bir biçimi olan enbārden yüklemiyle bağlantılıdır. Farsça bu sözler Pehlevice anbāštan (=yığmak) yüklemine dayanmaktadır. Pehlevice anbar, Farsçada da yer almıştır. Tüm bu altı çizili söz veya sözcüklerin kökeninde Avestaca ham-par kelimesi yer almaktadır. Yığmak, yığıntı erzak ile ilişkili olan Avestaca hampāfraiti kelimesi de biliniyordu. Kürtçe anbar Türkçede ambar olarak yer etmiştir. Tacikçede anbor biçimiyle telaffuz ediliyor.