Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampul

1 Haziran 2021

     Elektrik lambası; içinde ilaç bununan cam tüp. Fransızca ampoule (anpul: ‘küçük ilaç şişesi; elektrik lambası; kabarcık) sözünden. Bu sözün Latince ampulla (=iki kulplu testi, küçük küp veya çömlek) kelimesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Eski Yunanca amphoreis (=iki kulplu kap [amfora]) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca ampoúla, İngilizce ampoule, Almanca Ampulle, Kürtçe ampul. Türkçeye yakın dillerden Uygurca, Türkmence, Özbekçe, Kırgızca ve Azericede ampul karşılığında Rusça lampoçka sözü kullanılıyor.