Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana

31 Temmuz 2020

     Çocuğu olan kadın. Orta Çağda Türkçede ana yerine ög sözü kullanılıyordu. Geç Orta Çağda ög yerine ana sözü telaffuz edilmeye başlandı. O nedenle, Kaşgarlı Mahmud, ög yerine ana, apa ve aba sözlerini aktarmaktadır. Türkçe ög sözü günümüzde öksüz (<ögsüz: ‘annesiz’) dışında kullanılmıyor. Apa, genellikle yaşlı kadınlar için dile getiriliyordu. Bugün, kırsal kesimdeki ana’nın yerini kentlerde anne şekli almış görülüyor. Bu açıdan baktığımızda, Türkçenin evveliyatında ana kelimesini bulamıyoruz. Sumerce, Hititçe ve Anadolu halklarından kalmış bir sözdür ana. Ana sözünün kökeni için bkz. Anne.