Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Anafor

11 Şubat 2022

     Girdap. Yunanca ànaphóri (=aksi yöndeki akıntı) sözünden. Eski Yunanca àná- (=gerisin geriye; aşağıdan yukarıya) ve phérō (=taşımak, aktarmak) eklerinden türetilmiştir. Eski Yunanca ànáphorá (=geri taşıma, geri götürme) kelimesinden. Eski Yunanca àna-phéro ‘yukarıya taşıma’ karşılığındadır.