Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar

26 Eylül 2020

     Kilidi açma ve kapatma işlevini gören araç. Kapı açacağı. Yunanca anoiḥtéri (=açacak, tirbuşon) sözünden gelmektedir. Aynı dilde anoiḥtós (=açık, açılmış), anoiḥtomátes (=açıkgöz) ve anoiḥtoḥéres (=eli açık ve cömert kimse), anoiḥtókardos (=açık yürekli, içten, samimi) sözleri kullanılmaktadır. Eski Yunanca ànoigo (=açmak), ànoiksis (=açma, açılma), ànoiktós (=açık, açılmış) sözleri anahtar kelimesine yol açmıştır. Eski Yunanca ànoigo kelimesi àn (=tekrar, yeniden, tekrar tekrar) ve oigo ([kapıyı] açmak) sözcüklerinden oluşmaktadır.