Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Analog

10 Mart 2022

     Benzer, eş; dijital olmayan. Fransızca analogue (analog: ‘benzer, andırır’) sözünden. Eski Aynı karşılıktaki Eski Yunanca ànálogos veya ànálogon sözüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Eski Yunancada ànalogéō, ánalogia, ànalogikós gibi sözler kullanılmıştır. Geriye veya yukarıya doğru oluşu belirten Eski Yunanca ana– ön eki ve légo (=seçmek, ayırmak, saymak, birleştirmek) sözcüklerinden türetilmiştir. Aynı karşılıkta İngilizce analogous, analogue, analog ve analogy sözleri kullanılıyor.