Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak

14 Haziran 2021

     Yalnızca, sadece, yalnız; olsa olsa; fakat. Orta Çağda Türkçede bulunan ança (= o kadar, öylece) sözüyle bağlantılıdır. Ança sözü Orhon Yazıtlarında da geçiyor. Kürtçe ve Deylemice ancaḥ, Azerice ancag şekliyle kullanılıyor. Türkçe ancak sözüne yol açan ancaḥ şeklinin Eski Kuzeybatı İran Dillerinde biçimlendiği kanısındayım. Ancak sözünün ança ok’tan türediği savından emin değilim. Azerice dışında Türkçeye yakın dillerde ancak sözü kullanılmamaktadır.