Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Andavallı

30 Mart 2020

     Ahmak, budala, bön; görgüsüz. Andaval şekliyle de kullanılmaktadır. Christos Tzitzilis’e göre, Rumca antállavus, anántallos ve allántavus (=dağınık, dikkatsiz; inatçı, somurtkan) sözleriyle bağlantılıdır. Selanik yöresinde antavallus (=inatçı) şekliyle dile getirilmektedir. Symeonidis’e göre, zontóvollo (=sığır, aptal adam) sözüyle ilişkilidir. Arapça handawil (=ayyaş, akılsız) kelimesinin –Arapçada yaygın olarak kullanılmadığından- Rumcadan alıntı olduğu kanısındayım.