Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Angajman

17 Nisan 2021

     Verilmiş söz, taahhüt, anlaşma; bağlantı. Fransızca engagement (angajman: ‘taahhüt, yüklenme; mukavele, sözleşme, vaat) sözünden aktarılmıştır. Fransızca engager (angaje: ‘rehine koymak’) fiiliyle bağlantılıdır. Fransızca engagé (angaje: ‘güdümlü, bağlı; gönüllü asker’) ve gage (gaje: ‘teminat, güvence, gönüllü asker’) sözleri aynı köktendir. 1660’larda engage+ment (=filolar arası savaş) sözü biliniyordu. Bu söz 1620’lerde ‘resmi söz’ karşılığındaydı. Eski Fransızca engagierin (=söz ve yeminle) kelimesi dile getiriliyordu. Almanca Engagiren ve Engagement, Hollandaca engageren, Danca engagere, İtalyanca ingaggio, Portekizce engajamento,  sözleri biliniyor.