Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Angarya

20 Mart 2020

     Bir kimseyi ya da bir topluluğu -emeğinin karşılığını vermeksizin- zorla çalıştırmaya denilmektedir. Yunanca angareia (=sıkıcı iş) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. İstanbul Rumları da angareia (=zorunlu hizmet, zorla çalıştırma, sıkıcı iş) sözünü ifade ediyorlardı. Bu sözün tarihin çok gerilerine dayandığı kanısındayım. Bu açıdan, Sumerce a-ĝar (=rahatsız etmek, taciz etmek, sıkıştırmak, yıkmak) sözüyle bağlantılı olduğunu sanıyorum. Sonraları Latince angor/angōris (=boğulma; eziyet, sıkıntı, azap) ve angōere (=sıkmak, boğazını sıkmak, işkence etmek) sözleri kullanıldı. Ayrıca, Fransızcada angoisse (anguas:’sıkıntı, iç daralması’) sözü biliniyordu. O halde, angarya sözü bütün bu örneklerle bağlantılıdır.