Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Angut

2 Mayıs 2021

     Kaba, sersem, hödük, kalın kafalı, vurdumduymaz, ahmak, patavatsız. Ermenice anpuyt (=pervasız, korkusuz, patavatsız) sözüyle ilişkisi akla gelebilir. Ancak Farsça ankud (=su kuşu, tekir ördeği) sözüyle bağlantılı olması daha çok olası görülmektedir. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki anğıt (=ördek benzeri bir kuş) sözü de aynı köktendir. Bulgarca ve Rusça angiç ‘bir çeşit ördek’ karşılığındadır.