Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Anız

22 Ekim 2021

     Ekin biçiminden sonra tarlada kalan köklü sap; biçilmiş ve sürülmemiş tarla. Angız şekliyle de telaffuz ediliyor. Yunancadan alınma nadas sözünün yanı sıra Türkçe anız kelimesi de kullanılmaktadır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde anğız şekliyle belirtilmiştir. Angız biçimiyle Çağatayca, Kırgızca, Kazakça ve Uygurcada da ifade edilmektedir.