Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Anomali

16 Aralık 2023

     Kural dışı olan, sıra dışılık, sapaklık. Fransızca anomalie (anomali: ‘kuralsızlık, bozukluk, mantıksızlık) sözcüğünden. Eski Yunanca ʰomalós (=eşit, benzer; sıradan; ortalama) sözcüğüne aynı dilde olumsuzluk belirten a(n)- ön eki ve sıfat veya failden soyut eylem adı oluşturan -ia son ekinden türetilmiştir. Eski Yunanca ʰómós (=benzer, eş, aynı, türdeş) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunancada bu sözcükle başlayan bir kısım sözcükler aynılık içermektedir. İngilizce anomaly, Almanca Anomalie, İtalyanca ve Portekizce anomalia, İspanyolca anomalía, Romence ve Hollandaca anomalie, Rusça anomaliâ.