Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonim

     

13 Mayıs 2020

     İsimsiz, adı olmayan veya adı bilinmeyen. Yazarı belli olmayan edebiyat eseri veya yapımcısı belirsiz sanat eseri.  Eski Yunanca ᾀnónymos (=adı olmayan, adı sanı bilinmeyen) sözünden gelmektedir. Aynı dilde ᾀn (=olmayan, hariç) ὄnoma (=isim, ad, nam) sözlerinden oluşmaktadır. Yeni Yunancada anónymos (=anonim), Latince anonim, Fransızca anonyme, İngilizce anonym veya anonymous, Gürcüce anonimuri, Makedonca anonimen, Macarca anonim, Ermenice anonun, Portekizce anónimu, Almanca anonym veya anonymous, Rusça anonymnyi ve İtalyanca anonimo sözleriyle dile getirilmektedir.

     Türkçede anonim ortaklık, ‘sermayesi paylara bölünmüş olup her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık’ diye bilinmektedir. Anonim şirketler ‘en az beş kişi tarafından kurulan ve sermayesi hisselere bölünen ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı bulunan sınırlı ortaklık’  olarak belirtilmektedir.