Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Antik

22 Nisan 2021

     İlk Çağda özellikle eski Yunan uygarlığıyla ilgili olan. Fransızca antique (antik: ‘İlk Çağdan kalma, eski, eski eser) sözünden. Latince antiqu/us  (=eski, kadîm, önceki) kelimesiyle bağlantılıdır. Latince antiquitas (=İlk Çağ, eskiler), antiquitus (=eski zamanlardan beri, uzun zaman önce) ve antiquārius (=İlk Çağa bağlı kimse) sözleri de biliniyordu. Latince bu sözlerin Eski Yunanca anti (=aksine, tersine) kelimesine dayandığı kanısındayım. İleri yöndeki gelecek çağları değil de geride bulunanı, aksi yöndekini ifade ettiğinden antik sözüyle anti kelimesinin ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Antik Çağda Yunan uygarlığı takdire şayan bir gelişme göstermiştir.