Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Antipati

2 Mart 2024

     Karşıt duygu; sevimsizlik. Fransızca antipathie (antipati: ‘soğukluk, hoşlanmayış’) sözcüğünden. Eski Yunanca antipátheia (=hoşlanmama, sevmeme, soğukluk; iticilik) sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca anti (=karşı, karşıt) ve páthos (=insanın duygu durumu; üzüntü, acıma, öfke, nefret) sözcüklerinden türetilmiştir. Eski Yunanca pásḥō (=bir şey hissetmek, bir duyguya kapılmak, acı çekmek) yüklemiyle bağlantılıdır.