Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Apartman

31 Ağustos 2020

     Birçok katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan bina. Fransızca appartement (=çok daireli bina) kelimesinden Türkçeye aktarılmıştır. Apartman sözünde a ön harfi Yunancada ‘olumsuzluk’ ifade eden harftir. Apartman kelimesindeki part sözcüğü ‘bölüm, kısım, ayrı, ayrılmış, bölünmüş’ gibi karşılıklar içermektedir. Latince partio (=paylaşmak), partior (=yarmak), particeps (=bileşen), particula (=parçacık), separatum (=ayrı) sözleri biliniyor.  Bu sözlerin Fransızca partie (=bir bütünün parçaları; kısım, bölüm) sözcüğüne yol açtığı anlaşılmaktadır. Batı Dillerindeki parti sözünün Kürtçe parti (=bölüm, kısım, parça) sözüyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Fransızca partager (=bölmek) kelimesini de bunlara ekleyebiliriz. O halde, apartman kelimesinde a– (=olumsuzluk ön harfi/eki), part (=bölüm, kısım) ve –man (=sahiplik bildirir) son ek bulunmaktadır. Apartman sözündeki –man son ekinin Farsça ve Kürtçede mevcut olan ve mülkiyet/sahiplik bildiren –men/-man eki olmalıdır. Bu son ekler, Latince aracılığıyla Batı Dillerine geçmiştir. Böylece, apartman sözü birbirinden bağımsız ve ayrı durumda olmayan, birçok parçalardan bir araya gelen tek bir yapıyı belirtmektedir. Man son eki almadan apart biçimiyle dahi, ayrı ayrı birbirinden tam bağımsız olmayan bölümlerin bir bütünün parçaları görünümündeki tek bir yapıya işaret etmektedir. O nedenle, apartman kelimesinin farklı telaffuzlarının birçok dile intikal ettiği görülüyor. İtalyanca appartamento, Portekizce ve İspanyolca apartamento; Romence, Katalanca, Arnavutça ve Bulgarca apartament, İngilizce apartment, Flemenkçe appartement, Nepalce apārtamenta sözleri kullanılıyor.