Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aplikasyon

10 Temmuz 2023

     Uygulama, uyarlama; bir kumaş parçası üzerine başka bir kumaş parçasının veya motifin dikilmesi işlemi; bir binanın temel alanının belirlenmesi, bir arsanın sınırlarının uzmanlarca tespit edilmesi, planın zemine uygulanışı. Fransızca application (aplikasyon: ‘uygulama; özen, gayret’) sözcüğünden. Fransızca appliquer (=yapıştırmak, iliştirmek, dayamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince applicāre (=bir şeyi diğerinin üzerine koymak, birleştirmek, yakınına yerleştirmek) yüklemine dayanmaktadır. Fiilden durum veya eylem belirten -tion ekiyle türetilmiştir. Latince plicāre (=katlamak, sarmak, kıvırmak, bükmek) sözüne Latincede bir şeye yönelme belirten -ad ön ekinden türetilerek applicāre (<ap-plicāre) şekline dönüştürülmüştür. Fransızca pli (=büklüm, kıvrım, kırışık; kat; zarf) ve plier (=katlamak, bükmek) sözcük ve yüklemi Latince plicāre ile bağlantılıdır.