Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Apostrof

20 Mart 2024

     Kesme işareti. Aynı karşılıktaki Fransızca apostrophe (apostrof) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızcada ‘çıkışma, azarlama, söz yöneltme’ gibi karşılıklarda da kullanılmaktadır. Latince apostrophus sözcüğü aracılığıyla Eski Yunanca apóstréphōs (=kıvrık, bükük) sözcüğünden kaynaklanıyor. Eski Yunanca apostréphō (=yön değiştirme; uzaklaştırma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stréphō (=çevirme, döndürmek, bükmek) yüklemine aynı dilde uzaklaşma belirten apo ön ekinden türetilmiştir. Eski Yunanca streptós ‘kıvrılmış, çevrilmiş, bükülmüş, döndürülmüş’ olanı ifade etmiştir. Kesme işaretinin aslı kıvrık şekilde olduğundan bu adla adlandırılmıştır.