Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arazi

18 Mayıs 2021

     Yerler, topraklar. Aynı karşılıktaki Arapça arazî sözünden alınmadır. Arapça arz (=toprak, dünya) sözcüğünün çoğulu arazūn kelimesidir. Arapça arazî sözü de bununla ilişkilidir. Arz sözcüğüne istinaden arzî (=toprağa ilişkin) denilmiştir. Arapça arz sözcüğüne Farsçada yer belirten -gāh son eki getirilerek türetilen arz-gāh sözü ‘toplanma yeri’ olarak biliniyor. Arz kelimesinin kökeni için bkz. Arz.