Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ardıç

17 Nisan 2022

     Güzel kokulu yaprakları kışın da dökülmeyen, yuvarlak kara meyveleri ilaç olarak kullanılan servigillerden bir ağaç türü. Ardıç’ın kökeni konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Sevortyan ardıç’ı Farsça ardic veya ardac sözleriyle karşılaştırmıştır. Egorov da ardıç adını Farsça ardac biçimiyle mukayese etmiştir. Bugadov ardıç’ın Farsçadan alıntı olduğunu savunmuştur. Doerfer Türkçe art kökünden hareketle ardıç sözcüğünü açıklamaya çalışmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde artuç şekli aktarılmıştır. Azericede ardıç, Kırım Tatarcasında ve Başkırtçada artış şekli görülüyor. Kürtçede ‘ardıç’ karşılığında hevrist sözü kullanılıyor.