Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arel

7 Nisan 2023

     Türkçe arı (=temiz) ve el sözcükleriyle ilişkilendirilmekle birlikte İbranice ari (=aslan) ve el (=Tanrı) sözcüklerinden türetilen İbranice Ariel (=Tanrı’nın aslanı) adıyla bağlantılı olması mümkündür. Arel, erkek şahıs adlarındandır.