Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aritmetik

18 Mayıs 2021

     Matematik biliminin sayıları, bunların arasındaki bağıntı ve işlemleri konu alan bilgi dalı. Fransızca arithmétique (aritmetik: ‘sayıbilim’) sözünden Türkçeye aktarılmıştır. Eski Yunanca arithmetikos (=sayısal, sayılara ilişkin) sözünden yayılmıştır. Eski Yunanca arithmós (=sayı, rakam) kelimesiyle bağlantılı olduğu görülüyor. Eski Yunanca arithméo (=hesaplamak, hesap yapmak, saymak) yüklemi kullanılıyordu. Aynı dilde arithma (=hesap, hesaplama, sayma) sözü de telaffuz edilmişti. İngilizce arithmetic, Almanca Aritmetik, İtalyanca aritmetica, İspanyolca ve Portekizce aritmética, Yunanca arithmitiki, Rusça arifmetika, Sırpça, Hırvatça ve Gürcüce aritmetika, Romence aritmetic ve Gürcücede aritmetika şekliyle ifade edilmektedir.