Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Arka

25 Temmuz 2020

     Geride olan, görünmeyen taraf, ard, pēş, ön karşıtı; bir şeyin devamı: “arkası gelecek” (=devam edecek). Orta Çağda Türkçede arka şekliyle kullanılıyordu. Bu kelimenin, Akadca warka (=geri, ard) veya arku (=ard) sözünden kaynaklandığı görülüyor. Akadcada arkānu (=sonra), arkatu (=ard, arka cenah) gibi sözler de kullanılmış. Arka sözcüğünün İç Asya’ya kadar Aramiler eliyle yayıldığına dair somut verilerle karşılaşmadım. Fakat, buna rağmen bu söze dair bir nakil işleminin yapılmış olması olasıdır. Moğolca ar, aru, Kazakça artḳa, Kırgızca arka, Tatarca arḳa, Uygurca arḳa veya yarḳa kelimeleri de aynı karşılıkta telaffuz edilmektedir.