Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arkadaş

18 Ocak 2021

     Biri diğeriyle aralarında sevgi, saygı, dostluk ve benzer yakınlık bulunanlardan her biri; refik, hemrah, hempa. Arkadaş kelimesindeki arka sözcüğü Akadca arkatum (=arka, geri, sırt, arka taraf) sözünden kaynaklanmaktadır. Aynı karşılıkta Akadcada warkatum da deniliyor. Akadca (w)arka, Sumercede ise a-ga şekliyle bulunuyordu. Orta Çağda arka sözcüğü Türkçede de yerleşiyor. Arka sözcüğüne Farsça dāşten (=tutmak, gözetlemek; sahip olmak, malik olmak) yüklemiyle bağlantılı olan -daş son eki eklenerek arka-daş (=arkasını tutan; mecazen onu savunan, esirgeyen) sözüne varılmıştır. Farsçadan alınan -daş son eki Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır: meslek-daş, yol-daş, kar-daş (<karın-daş> kardeş), bek-daş, mevki-daş gibi. Zamanla -daş son eki -taş’a dönüştürülmüştür.