Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Armağan

28 Temmuz 2020

     Hediye, bağış, ödül, mükâfat, ihsan. Farsça armagān (=hediye) kelimesinden alınmadır. Türkçedeki Armağan kelimesi morfolojik açıdan da İran Dillerine özgü bir sözdür. Orta Çağda Oğuz boyları bu kelimeyi yarmakan şeklinde telaffuz etmişlerdir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde armagan (=hısımlara doyumluktan verilen belek) şekliyle yazılmıştır. Armağan sözü Kadın ve erkek adları arasında görülmektedir. Şahıs adı olarak kullanıldığında, doğan çocuğun Tanrı’nın bir bağışı, bir hediyesi olduğunu dile getirmiştir. Sir Gerard Clauson da armağan kelimesinin İran Dillerinden aktarıldığı görüşündedir. Ayrıca, armağan sözü Türkçeye yakın dillerde yaygın değildir.