Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Armut

16 Eylül 2019

     Birçok yerde yetişebilen bir meyve türü.  Farsça èmrud sözcüğünden Türkçeye intikal etmiştir. Kürtçe hermi, Türkmence armıt, Kazakça almurt, Kırgızca ve Tacikçe almurut, Azerice armut. Armudun yüzlerce çeşidinden söz edilmektedir. Bir kısım yörelerde ermi adıyla anılan bu meyve, kurutularak kışları hoşap yapımında kullanılmaktadır.

     Farsça gulâbi bir armut çeşididir. Bir zamanların Elaziz ve Dersim coğrafyasında da biliniyordu. Niğde dolaylarında Gülabi armudu diye ifade edilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin bir kısım yörelerinde Gülabi armudu’ndan söz ediliyor. Kürtçede ortanca boy bir armuda kıfri, en küçük çeşidine şekok denilmiştir.  Bir armut çeşidi olan Türkçedeki ahlat, Yunancaki achládia (=armut) olsa gerektir.