Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsa

26 Eylül 2020

     Üzerinde yapı yapılması için ayrılan arazi, yer. Türkçedeki arsa kelimesi Arapça arşa (=arsa) sözünden aktarılmıştır. Arapça arz ise, İbranice árets, erez ve erets sözleriyle ilişkilidir. Bununla birlikte, Hititçe arsā (=arazi işlemek, ekmek), ārsake (=dikmek, ekmek), arsis (=ekilmiş tarla) ve arsiya (=arazi işlemek, ekmek veya fidan dikmek) kelimelerinin varlığı günümüzde telaffuz ettiğimiz arsa kelimesiyle olan bağlantıyı hatırlatmaktadır. Hititçe arsezzi şekli de Eski Semitik Dillerden beri var olan arz sözüyle ilişkiyi akla getirmektedir. Arz ve arsa kelimelerinin Akadca erşetum (=yeryüzü, toprak) sözüyle ortak bir kökten kaynaklandığı belirlenmektedir. Beri tarafta Hititçe hars (=toprağı bellemek, çapalamak, tırmıklamak) sözü Kürtçedeki harsa (=arsa) ile aynı etimolojik temele dayanıyor. O nedenle, ‘Kültür’ karşılığında bir zamanlar telaffuz edilen hars sözü Hititçe hars ve Kürtçe harsa ile bağlantıdır.