Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arşitekt

3 Şubat 2024

     Yapı sanatında yetenekli, binaları tasarlayan, planlayan ve inşaatlarını denetleyen kimse, mimar. XVI. yüzyıl ortalarından bu yana Fransızcada architecte (=mimar) sözcüğü kullanılagelmektedir. Bu sözcük Fransızcadan alıntıdır. Latince architectōn (=mimar) ve architectus (=mimar, kalfa; mecazen yaratıcı) sözcükleri aracılığıyla Eski Yunanca arḥitéktōn (=mimar; Atina’da tiyatro yöneticisi) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca bu sözcük aynı dildeki arḥós (=rehber, kılavuz; önder, şef) veya arḥōn (=başkan, yönetici, şef) sözcüklerinden kaynaklanmaktadır. Bu sözcükler Eski Yunanca arḥō (=yönetmek, idare etmek, hüküm sürmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu sözcüklere Eski Yunanca téktōn (=bir sanatı icra eden, doğramacı, marangoz) sözcüğü eklenerek türetilmiştir. İngilizce ve Hollandaca architect, Almanca Architekt, İtalyanca architetto, İspanyolca arquitecto, Portekizce arquiteto, Romence arhitect, Rusça arhitektor, İsveççe ve Norveççe arkitekt