Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Artezyen

1 Şubat 2024

     Yeraltı sularını bir burgu ile açılan delikten yukarı fışkırtan kuyu. Aynı karşılıktaki Fransızca artésien (artezyen) sözcüğünden. XVIII. yüzyılda Fransa’nın Artois eyaletinde Fransız mühendis Bernard Forest de Bélidor (1698- 1761) tarafından bu tür kuyular açıldığından Artois eyaletinin adına izafeten artésien sözcüğü kullanılmıştır. 1830 yılında bu sözcüğün yaygın olarak Artois’e özgü karşılığında ifade edildiği belirlenmiştir. Bir kısım kaynaklara göre ise Artois bölgesinde bu tür kuyular 1126 yılında açılmaya başlanmıştır. Önceleri Arteis denilen bu eyaletin Artois adı İlk Çağda Kuzeybatı Gallia’da yaşayan Atrebates denilen kavmin adıyla bağlantılıdır. Artezyen terimi ABD’de herhangi bir sondaj kuyusu için de kullanılmıştır. İngilizce artesian, Almanca ve Hollandaca artesisch, İtalyanca arteziano, İspanyolca ve Portekizce artesiano, Romence arteziană, İsveççe ve Norveççe artesisk, Rusça artezianskiy.