Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Artikel

30 Kasım 2023

     Tanımlık, tanımlık edatı, harfitarif. Türkçede bulunmayan bu edat şekli Hint-Avrupa Dillerinin birçoğunda yer almaktadır. Almanca Artikel (=tanımlık, harfitarif) sözcüğünden. Latince articulus (=eklem, uzuv, organ; harfitarif) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince articulāre (=bölümlere ayırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca articuler (=eklemek, eklemlemek) yüklemi de aynı köktendir. Latince artus (=eklem) sözcüğü de aynı kökle ilişkilidir. Hint-Avrupa Dillerinde ar (=birbirine uymak) sözcüğü biliniyor. Yunanca arthro (=madde, tür) sözcüğünü de bu bağlamda eklemek gerekir. İngilizce article, İtalyanca articolo, İspanyolca articulo, Portekizce artigo, Hollandaca ve İsveççe artikel, Romence articol, Norveççe artikkel.