Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Artrit

24 Ocak 2024

     Eklem romatizması, eklem iltihabı. Aynı karşılıktaki Fransızca arthrite sözcüğünden. 1540’ların Latincesindeki arthritis (=eklem iltihabı) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca árthritis (=eklem hastalığı) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca árthron (=ek yeri, eklem, mafsal) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Eski Yunanca árthmós (=bağ, dostluk bağı) sözcüğü de aynı köktendir. Proto Hint-Avrupa kökü olan ar- (=birbirine uymak) sözcüğüne dayanmaktadır. İngilizce arthritis, Almanca Arthritis, İtalyanca ve Portekizce artrite, İspanyolca ve Hollandaca artritis, Romence artrită, İsveççe ve Rusça artrit, Norveççe artritt.