Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arzuman

2 Nisan 2023

     İstek, arzu. Farsça ārzū-mend (=istekli) sözünden kaynaklanmıştır. Farsça ārzū (=istek) ve -mend (= -lı, -li) eklerinden türetilmiştir. Halk şairlerinin şiirlerinde arzuman sözcüğü yoğun olarak kullanılmıştır. ”Sarı edik giymiş koncu dizinde / Arzumanım kaldı ala gözünde” (Karacaoğlan, XVII. yüzyıl).