Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfalt

18 Ağustos 2020

     Petrol türevi katranlı koyu siyah madde. Sumerce esir-ḥat (=zift, katran) sözünden kaynaklanmış olmalıdır. Eski Yunanca asfalizo (=güçlendirmek, sağlamlaştırmak, tahkim etmek) kelimesinin Sumerce esir-ḥat ile ilişkisi bir varsayım düzeyindedir. Asfalt bir kısım yapı ve sair işlerde güçlendirmek maksadıyla kullanılagelmektedir. Fransızcada asphalte şekliyle biliniyor. Arapça aswad (=kara, siyah) kelimesinin Sumerce esir-ḥat (=zift, katran) sözünden geldiği kanısındayım. İbranice asfalt, Arapça asfalt veya esfelt, Amharca āsifaliti, Svahilice asphalt, Yunanca asfáltos, Rusça asfalt, Ermenice asfalt, Portekizce asfalto, Gürcüce aspalti şeklinde kullanılmaktadır. Arapça aswad (=kara, siyah) ile asfalt (=katran, zift) kelimeleri etimolojik açıdan birbirleriyle bağlantılıdır. Maltaca iswed, Yidişçe shvarts ve Norveççe svart sözleri asfalt kelimesiyle ortak kökenden gelmektedir.