Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Asist

1 Temmuz 2024

     Futbolda takım arkadaşına verilen gol pası veya gol pasını veren oyuncu. İngilizce assist (=yardım etmek, desteklemek; gol pası veya bu pası veren oyuncu) sözcüğünden. Bu sözcük Orta Çağ Fransızcasındaki assister (=yardım etmek, yanında durmak, katılmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Latince assistere (=yanında durmak, katılmak) yüklemine dayanmaktadır. Bu yüklem aynı dilde özgün şekliyle adsidere şekliyle kullanılmıştır. Latince adı geçen yüklem aynı dilde bir şeye yönelme ve katılma belirten ad- ön ekiyle sistere (=durmak, durdurmak; yerleştirmek, koymak) yükleminden türetilmiştir. Sidere yüklemi ise Hint-Avrupa Dillerindeki sta (=durma, ayakta durma) sözcüğünden kaynaklanmıştır.