Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aşiyan

10 Nisan 2022

     Kuş yuvası; ev, mesken, oturulan yer. Aynı karşılıktaki Farsça āşiyān sözünden. Avestaca şyati (=durmak, dinlenmek) yüklemine dayanmaktadır. Avestaca ša veya šya- kök sözcükleri ‘dinlenme’ karşılığındadır. Farsçada önceleri aşyān veya aşyāne şekilleriyle de biliniyordu. “eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin / Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin” (Mehmet Akif).