Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Asorti

15 Nisan 2023

     Birbirine uyumlu renk, biçim ve tarzda olan (giysi). Fransızca assorti (=uygun, yaraşan) sözünden. Eski Fransızca assorter (=eşleştirmek) ve Çağdaş Fransızca assortir (=uygun düşürmek) yüklemiyle bağlantılıdır.  Bu sözün kökeni için bkz. Asortik.