Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aterina

9 Şubat 2023

     Gümüş balığı. Yunanca atherina (=gümüş balığı) adından. Aynı karşılıktaki Eski Yunanca atherínē sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca átheros (=özensiz, değersiz; çaresiz) sözünden kaynaklanmış olabilir.