Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfer

12 Şubat 2021

     Yer küreyi çevreleyen buhar tabakası. Yunanca atmós (=buhar) ve sphaira (=küre) sözcüklerinden oluşmaktadır. Eski Yunancada atmós (=buhar) ve atmizo (=buhar salmak) sözleri bulunuyordu. Eski Yunanca atmós (=buhar) ve sphaira (=küre, yerküre, gökküre) kelimelerine dayanılarak Yunanca atmósphaira (=küresel buhar, yerkürenin etrafındaki buhar katmanı) sözünden gelmektedir. Fransızcaya intikal eden bu söz Fransız Dilinde atmosphère, Almancada Atmosphäre ve İngilizcede atmosphere diye biliniyor. İspanyolca atmósfera; İtalyanca,  Portekizce ve Rusça atmosfera, Gürcüce atmospero, Kürtçe ve Türkçe atmosfer şekliyle telaffuz edilmektedir. Türkçede ‘içinde yaşanılan ortam’a da atmosfer deniliyor: Siyasi atmosfer (=siyasal ortam)  sözünde olduğu üzere. Türkçeye Fransızca atmosphère sözünden aktarıldığı sanılıyor.