Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Avadan

2 Nisan 2023

     Bayındır. Farsça ābādān (=mamur, bayındır) sözünden dönüşen avadan şeklinden alınmıştır. Bu bağlamda Farsçada avadan şekliyle de karşılaşılmaktadır. Aynı karşılıktaki Pehlevice āpāt veya āpātān sözüne dayanmaktadır. Eski Farsça āpāta- (=bayındır) sözünden kaynaklanmaktadır. Ermenice apat şekli görülüyor.