Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aval

8 Kasım 2020

     Sersem, bön, aptal, saf. Yunanca afelis (=bön, saf), Eski Yunanca afilos (=dostu veya arkadaşı olmayan) ve afelōs (=kabaca) sözleriyle bağlantılı olduğunu sanıyorum. Bunlarla ilişkili olarak afal afal deyiminin aval aval şekli görülmüştür. Türkçedeki afallamak (=şaşırıp kalmak) sözü de altı çizili kelimelerle bağlantılıdır. Bu sözlerin ise Kürtçe bale (=ahmak, aptal) kelimesiyle ortak bir kökene dayandığı kanısındayım. Urduca buli, Rusça balbes (=budala), Sinhalice bolanda, Tacikçe ablahona (=ahmak, ebleh), Macarca bolondos (=ahmak), Nepalce bhōli ve Pencapça bhōla şekillerinin aynı ortak kökenden kaynaklandığını göstermektedir. Bu sözlerdeki bal veya bol köklerinin abal, abol şekilleriyle dile getirilip aval veya avel şekillerine büründüğü görüşündeyim.