Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Avanak

15 Mart 2023

     Kolaylıkla aldatılan veya kandırılan, aptal, bön. Ermenice havanag (=sıpa) sözcüğünden gelmektedir. Bu söz Pehlevice yavānak (=yavru) sözcüğüne dayanmaktadır. Yavānak ise Pehlevice yavān (=genç) sözcüğünden kaynaklanıyor. Farsça cuvān (=genç) sözcüğü de aynı köktendir. Yunancada avanakis ve Bulgarcada avanák şekliyle ifade edilmiştir.