Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Avarya

20 Mart 2024

     Deniz yolcuğunda gemi ve yükün uğradığı zararlar ve giderleri. İtalyanca avaria (=zarar [ödeme]; bozukluk, bozulma) sözcüğünden. Aynı kökten İtalyanca avariare (=zarar vermek, bozmak) ve avariato (=zarar görmüş, bozulmuş) sözcükleri de kullanılıyor. İtalyanca avaria sözcüğü Arapçaawār (avar: ‘zarar, hasar, kusur’) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapçaawāriyya (=hasarlılık, bozukluk) sözcüğünden İtalyanca ya aktarılmıştır.