Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Avene

11 Haziran 2021

     Yardımcılar, yardakçılar, işbirlikçiler. Arapça avn (=yardımcı) sözcüğünün çoğulu a’vān (=yardakçılar, yardımcılar, işbirlikçiler) şeklidir. Osmanlıcada Farsçanın etkisiyle avene biçimine dönüştürülmüş. Arapçada avene (<avane) yaygın değildir. Osmanlıca aracılığıyla Türkçede de yer etmiştir. Avene suç işlemekte, kötü işlerde yardak olanlar, yardım edenlerdir.