Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Avukat

10 Şubat 2021

   Hukuk alanında ücret karşılığı yol göstericilik veya savunma yapan yasal yetkili. Mecaz olarak gereksiz halde başkasını savunarak gayretkeşlik eden kimse. Fransızca avocat (avoka, avokat) sözcüğünden nakledilmiştir. İtayanca avvocato (=avukat) ve avvocatura (=avukatlık) kelimeleri telaffuz edilmektedir. Portekizce advogado, İspanyolca abogado, Almanca Advokat, İngilizce advocate, İsveççe ve Norveççe advokat, Bulgarca advokat, Katalanca advocat sözleri Latince advocatus kelimesinden dönüşmüştür.

   Latince advocatus (=müdafi, bir davada bir kimseyi savunan yetkili, hukuk danışmanı), aynı dilde advocare (=çağırmak, davet etmek, celp etmek; tanık olarak mahkemeye çağırmak) kelimesiyle ilişkilidir. Latince advocātio (=avukatlık), Latince vocatus (=çağırma, davet etme; mahkeme çağrısı) ve vocoāre (=çağırmak, celp etmek, resmî direktifle davet etmek) ile bağlantılıdır. Bunların da temelince Latince vocalis (=sesli, sesle söylenen; bağıran, seslenen) sözü yer almaktadır.