Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Avurt

20 Kasım 2023

     Yanağın ağız boşluğu hizasındaki kısmı. Orta Çağ Türkçesindeki adurt (=avurt, yanak) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Aynı karşılıkta Kıpçakça avurt şekliyle kullanılmıştır. Azerice ovurd, Türkmence ovurt, Uygurca avurt, Kazakça, Tatarca ve Başkırtça urt, Kırgızca ūrt.