Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Âyan

9 Temmuz 2020

     Bir yörenin ileri gelenleri, eşraf. Arapça ayn (=göz) sözünün çoğul şekli olan a’yān kelimesine dayanmaktadır. İbranice ayin, Aramice ve Süryanice ayna veya ayn, İngilizce eye, Fransızca œil sözlerinin aynı kökten kaynaklandığı anlaşılıyor. Arapça ayn (=göz) sözcüğü Akadca inum (=göz) sözcüğü ile bağlantılıdır. Âyan sözü ‘gözde olanlar’ı ifade etmektedir. Bu nedenle, ileri gelenleri, saygın aileleri ve hanedanları içermiştir. Osmanlılarda Batı’daki sisteme uygun olarak Meclis-i Mebusan’ın yanı sıra Meclis-i Âyan da kurulmuştu. Bu meclis 1877 ve 1908’de iki kez oluşturuldu. Üyeleri padişah veya hükümet tarafından çevresinde tanınmış yetkin kimselerden seçilmişti. Meclis-i Âyan, bir tür senato işlevine sahipti. Meclis-i Mebusan’ın kararlarını denetlemekle görevli bulunuyordu.