Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayan

9 Temmuz 2020

     Bir yörenin ileri gelenleri, eşraf. Arapça ayn (=göz) sözünün çoğul şekli olan a’yān kelimesine dayanmaktadır. İbranice ayin, Aramice ve Süryanice ayna veya ayn, İngilizce eye, Fransızca œil sözlerinin aynı kökten kaynaklandığı anlaşılıyor. Âyan sözü ‘gözde olanlar’ı ifade etmektedir. Bu nedenle, ileri gelenler, saygın aileler, hanedanları da içermiştir. Osmanlılarda Batıdaki sisteme uygun olarak Meclis-i Mebusan’ın yanı sıra Meclis-i Âyan da kurulmuştu. Bu meclis 1877 ve 1908’de iki kez oluşturuldu. Üyeleri padişah veya hükümet tarafından çevresince tanınmış yetkin kimselerden seçilmişti. Meclis-i Âyan, bir tür senato işlevine sahipti. Meclis-i Mebusan’ın kararlarını denetlemekle görevli bulunuyordu.