Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayazma

14 Mart 2021

     Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar. Eski Yunanca (h)agiasma ‘mukaddes su’ olarak biliniyordu. Bu söz Eski Yunanca (h)agia/s (=mukaddes, kutsal) sözüne Eski Semitik Dillerde mevcut olan ma (=su) sözcüğü eklenerek oluşturulmuş olabilir. Rumlarca ayazma diye ifade ediliyordu. Yunanca agizo sözü ‘adak adamak’ karşılığındadır. Eski Yunanca agiótes (=kutsallık), Yeni Yunancada agiasmos (=mekânların papaz tarafından kutsanması ve kutsal su serpilmesi) sözleri telaffuz edilmiştir.