Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aygır

17 Ağustos 2021

     Damızlık erkek at. Orta Çağda Türkçede adgır şekliyle biliniyordu. Bu şekilden aygır biçimine dönüşmüştür. Orhon Yazıtları’nda adgır diye kaydedilmiş. Kıpçakçada aygır, Moğolcada acırga olarak yer etmiştir. Sevortyan aygır’ın ay kökünü az- sözcüğüyle ilişkilendirerek Türkçe az- (=cinsel duyguları artma) sözcüğüne dikkati çekmiştir. Aygır sözünün Türkçede şekillenen ender sözlerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Kazakça, Kırgızca, Azerice, Başkırtça, Özbekçe, Tatarca, Uygurca ve Türkmencede ayğır sözü kullanılıyor.